Ηπίτης, Πέτρος Κ

(Πάργα τέλη 18ου αι. – Αθήνα 1861). Γιατρός. Σπούδασε στο Βουκουρέστι και στη Βιέννη, όπου δημοσίευσε πραγματεία με τον τίτλο Λοιμολογία ή περί πανώλους, προφυλάξεως και εξολοθρεύσεως αυτής. Εγκαταστάθηκε στην Οδησσό, όπου συνδέθηκε στενά με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον οποίο βοήθησε στην προετοιμασία του Αγώνα. Το 1830 πήγε στην Αθήνα, όπου εξάσκησε με επιτυχία το επάγγελμά του και έγινε μέλος του Ιατροσυνεδρίου. Στάλθηκε αργότερα στον Πόρο και βοήθησε στην καταστολή της επιδημίας πανώλης (1837). Σχετικά με την επιδημία αυτή, ο Η. έγραψε πραγματεία, όπου διακωμωδεί τα σπασμωδικά μέτρα που είχαν πάρει οι αρχές καθώς και τη δράση του απεσταλμένου εκεί Γάλλου γιατρού Δουμών. Συγχρόνως απαντούσε και στην Ιστορική έκθεση περί της εν Πόρω πανώλους του προέδρου του Ιατροσυνεδρίου και αρχίατρου του Όθωνα, Βίπμερ. Την ίδια εποχή ο Η. διορίστηκε καθηγητής στο πανεπιστήμιο, αλλά για άγνωστους λόγους δεν ανέλαβε καθήκοντα.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.